Ventas telefónicas al 011 4804 9412

700 (18)

  TSU30175

PLATO PLAYO 27cm 700

$6.200
  TSU30179

PLATO PLAYO 25cm 700

$5.200
  TSU30166

PLATO HONDO 700

$4.900
  TSU30164

PLATO POSTRE 700

$4.000
  TSU30163

PLATO PAN 700

$3.500
  TSU30161

COMPOTERA 700

$3.100
  TSU30173

TAZA TE CON PLATILLO

$5.500
  TSU30185

TAZA CAFE CON PLATILLO 700

$4.200
  TSU30174

TETERA 700

$18.600
  TSU3178

CAFETERA 700

$2.740
  TSU30168

AZUCARERA 700

$8.700
  TSU30169

LECHERA 700

$6.700