Ventas telefónicas al 011 4804 9412

700 (18)

  TSU30175

PLATO PLAYO 27cm 700

$26.300
  TSU30179

PLATO PLAYO 25cm 700

$21.800
  TSU30166

PLATO HONDO 700

$21.300
  TSU30164

PLATO POSTRE 700

$16.900
  TSU30163

PLATO PAN 700

$14.700
  TSU30161

COMPOTERA 700

$12.800
  TSU30173

TAZA TE CON PLATILLO

$23.700
  TSU30185

TAZA CAFE CON PLATILLO 700

$17.400
  TSU30174

TETERA 700

$80.200
  TSU3178

CAFETERA 700

$2.740
  TSU30168

AZUCARERA 700

$38.100
  TSU30169

LECHERA 700

$28.800